Starta en egen insamling!


Att starta en insamling är enkelt. Bestäm själv vad insamlingen ska heta och vilken typ av verksamhet som
insamlingen ska gå till. Ange summan som du siktar på att samla in och under vilken tidsperiod insamlingen ska pågå.


Sprid sedan insamlingen till vänner, bekanta och kollegor genom dina sociala nätverk, som facebook, e-post eller på
en blogg och hemsida med en banner.


Under pågående insamlingar här nedan kan du när som helst se hur det går för din eller andras insamlingar.


ORA-02068: following severe error from KG ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist